Sesam :

 

Sesam is een oliehoudende plant die op grote schaal gebruikt wordt in de voeding over de hele wereld en helaas verantwoordelijk is voor allergie. Sesam wordt gebruikt in de bakkerij, in gebak in het Midden-Oosten, in de exotische keuken en meer en meer in vegetarische gerechten. De zaadjes worden gebruikt bij het bereiden van een pasta, tahin genaamd. Er wordt ook olie uit de zaadjes geëxtraheerd.

Etikettering van sesam is verplicht op voorverpakte voedingmiddelen wanneer het wordt verwerkt in een voorverpakt levensmiddel en aanwezig is in het eindproduct onder welke vorm ook (zie bijlage III bis van het KB van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte levensmiddelen). De informatie over de mogelijke aanwezigheid van het allergeen moet beschikbaar zijn en verstrekt worden aan de consument op vraag wanneer het gaat over levensmiddelen die niet verpakt aan de eindverbruiker of aan grote cateraars te koop worden aangeboden of voor levensmiddelen verpakt op de plaats van verkoop op verzoek van de consument of voorverpakt met het oog op de onmiddellijke verkoop (Verordening (EU) nr.1169/2011 Hfd IV, art. 44). 

Sesam behoort tot de Pedaliaceae. Er bestaan verschillende variëteiten, de meeste groeien in het wild. Sesamum indicum L.  is de cultiveerbare variëteit die in de wereld het meest overheerst.

Tot nu toe zijn er in het sesamzaad 7 allergenen officieel opgelijst. Ze zijn vermeld in onderstaande tabel:

Allergeen (IUIS)

Familie

Functie

Allergeniciteit

Ses i 1

Albumine 2S

Anti-infectieus defensie- eiwit

Majeur allergeen; thermostabiel, resistent tegen de vertering door trypsine en degradatie door andere proteolytische enzymen

Ses i 2

Albumine 2S

Stockage eiwit

Majeur allergeen 

Ses i 3

Viciline 7S

Stockage eiwit

Majeur allergeen 

Ses i 4

Oléosine

Stockage eiwit van lipiden

Majeur allergeen 

Ses i 5

Oléosine

Stockage eiwit van lipiden

Majeur allergeen 

Ses i 6

Globuline 11S

Stockage eiwit

Mineur allergeen 

Ses i 7

Globuline 11S

Stockage eiwit

Mineur allergeen 

 

Sesamolie kan ook allergische reacties veroorzaken, maar de betrokken stoffen (sesamol en sesamine, sesamoline, sesaminole) zijn nog steeds onderwerp van onderzoek.

Kruisreacties bestaan tussen sesam en pinda. Hazelnoten, walnoot, maanzaad, rijst, kiwi, grassen, sojabonen en latex kunnen ook verantwoordelijk zijn voor  kruisreacties met sesam.

Sesamzaad kan verschillende allergische symptomen veroorzaken,  zowel bij kinderen als bij volwassenen. De symptomen kunnen optreden na contact met sesam, via de luchtwegen, op de huid of bij inname. De vastgestelde symptomen zijn: op de huid (eczeem, huiduitslag, urticaria, angio-oedeem...), gastro-intestinaal (misselijkheid, braken, diarree,...), in de luchtwegen (astma, rhinitis,...). Er zijn veel gevallen van anafylactische reacties (inclusief anafylactische shock) gerapporteerd. 

Voor het opsporen van allergische overgevoeligheid voor sesam, voert men verschillende tests uit (pricktest, bepaling serum IgE’s, TPO) die men met de symptomen confronteert. Een regelmatige herbeoordeling is noodzakelijk om een te streng en soms nutteloos eliminatiedieet te voorkomen bij het verwerven van tolerantie, hoewel deze weinig frequent voorkomt bij sesamallergie.

   
© ciriha

Connexion