Notenallergie

Zelfs indien volgens sommigen de allergie voor noten stabiel lijkt te blijven met een prevalentie van ongeveer 0,5 %, maken noten deel uit van de voedingsmiddelen die het meest fatale anafylactische reacties veroorzaken. Notenallergie is des te ernstiger omdat ze blijft bestaan op volwassen leeftijd. Bovendien zijn kruisreacties en/of geassocieerde reacties tussen verschillende notensoorten, pinda’s en andere plantaardige voedingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld pijnappelpitten en sesam) heel frequent. Wanneer men een allergie voor een van deze voedingsmiddelen ontdekt moet dan ook een onderzoek gebeuren naar sensibilisatie voor andere allergenen.

Op dit ogenblik is er geen enkel technisch procedé dat de allergeniciteit van noten totaal elimineert.

Allergie heeft zware sociale implicaties en vereist daarom een precieze diagnose. Men moet daarom bij de interpretatie van de resultaten van het onderzoek rekening houden met de verschillende tests die uitgevoerd werden en met de klinische geschiedenis van de patiënt.

De enige behandeling van een voedselallergie bestaat erin het allergeen te elemineren. Opdat deze behandeling doeltreffend zou zijn is de opvoeding van de patiënt uitermate belangrijk. Het is essentieel dat de patiënt en zijn familie een goede kennis hebben van het allergeen, van de etikettering en van de samenstelling van de voedingsmiddelen en ook dat ze weten welke behandeling moet toegepast worden bij een accidentele inname.

 

 

   
© ciriha

Connexion