Nieuwe Verordening inzake Voedselinformatie van de consumenten

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 25 oktober 2011 de Verordening (EU) nr. 1169/2011 vastgesteld betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Deze verordening brengt wijzigingen aan in de etikettering en informatie over niet-voorverpakte levensmiddelen. Zoals alle verordeningen is ze rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten. Dit betekent dat de lidstaten ze niet in nationaal recht moeten omzetten.De meeste bepalingen zijn van toepassing sinds eind 2014.

Welke zijn de vernieuwingen door deze verordening ?

De wijzigingen omvatten de volgende punten :

-          Voortaan moeten de ingrediënten die allergieën/intoleranties veroorzaken ook op niet-voorverpakte voedingswaren vermeld worden => => dit punt belangt de restaurants, bakkerijen/pasteibakkerijen, slagerswinkels, gemeenschapskeukens, traiteurs... aan. Een Koninklijk Besluit betreffende de bepalingen van vermelding van die ingrediënten werd trouwens gepubliceerd op 17/07/2014 (zie bestand hieronder);

-          Deze ingrediënten moeten duidelijk vermeld worden op alle voorverpakte voedingswaren, zelfs wanneer de verpakking klein is;

-          De voedingswaardevermelding wordt verplicht ;

-          De informatie moet leesbaar zijn ;

-         

Om het volledige Verordening te raadplegen, zie bestanden hieronder.

 

   
© ciriha

Connexion